Hjemmesideopgaven 2023

  • Hjemmesideopgaven 2023

    Hjemmesideopgave 2023

    Hjemmesideopgaven 2023 I skal i grupper á 2-3 lave en hjemmeside for en lille virksomhed i den fiktive by Computerville. I vælger selv virksomheden i samråd med jeres lærer. Ambitionen er at hjemmesiden er færdig senest fredag 24. marts, da…